Ein marknad i endring – vegen mellom bonde og forbrukar

 

Vegen mellom bonde og forbrukar har vorte lang og attgrodd. Men i dei seinare åra har nye trendar gjort seg gjeldande. Kva ynskjer dagens forbrukarar seg av oss som leverer mat? Korleis kan vi som bønder og matprodusentar møte desse ynskja? Kva moglegheiter opnar seg i ein marknad i endring?

 

Koma dao! Aurlandsseminaret 2016, 5. – 6. februar

 

IMG_2362

Advertisements