Program

Ein marknad i endring – vegen mellom bonde og forbrukar


Marknaden i endring gjev dagens bonde nye moglegheiter. Aurlandsseminaret 2016 tek for seg problemstillinga om korleis bonden kan ta grep om verdikjeda for å auke lønnsemda på garden. Bønder, forskarar og grundarar med lang fartstid på vegen mellom bonde og forbrukar møtast i Aurland for å gje oss svar på dette.


Les meir om dei flotte foredragshaldarane våre her.

Plakat golden edition

Advertisements